SPOTKANIA Z RODZICAMI

KLASY I - III
08 września 2020 r. - godz. 17:00

KLASY IV - VIII
09 września 2020 r. - godz. 17:00

DOWOZY - 1 WRZEŚNIA

PKS Kromołów godzina - 7:40
BUS Czerniów godzina - 7:35
BUS Żużela godzina - 7:45

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie
>>> Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu <<<
w okresie pandemii Covid-19

UWAGA:

W czasie zagrożenia epidemicznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Brożcu ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum!

Wstęp na teren szkoły TYLKO bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym oraz uzyskaniu zgody!

Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września 2020 roku - wtorek

klasy 1 - 4 godz - 9:00        klasy 6 - 8 godz - 10:30

Spotkania klas odbywają się w sali gimnastycznej – wejście do szkoły od strony sali.

Spotkania z wychowawcami odbędą się w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Z uczniami klasy 1 na spotkanie z wychowawcą może przyjść tylko 1 opiekun.

Mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiologiczne prosimy, aby opiekunowie uczniów pozostałych klas nie wchodzili na teren szkoły.

Obowiązuje dezynfekcja rąk i maski.