ETAP GMINNY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

Dnia 16 stycznia 2020 roku odbył się etap gminny Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. W eliminacjach wzięło udział 2 uczniów. Naszą szkołę reprezentowała Agata Magosz, która zajęła II miejsce. 

:) Gratulujemy :)

ETAP GMINNY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

Dnia 15 stycznia 2020 roku odbył się etap gminny Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. W eliminacjach wzięło udział 8 uczniów. Naszą szkołę reprezentowali Emilia Bulla(kl.VIII),Weronika Cebula(kl.VII) i Florian Kurpiela(kl.VII).

Miło nam poinformować,że Emilia Bulla zajęła III miejscy.

:) Gratulujemy :)

ETAP GMINNY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NIEMIECKIEGO

Dnia 10 stycznia 2020 roku odbył się etap gminny Wojewódzkiego Konkursu Niemieckiego. W eliminacjach wzięło udział 7 uczniów. Naszą szkołę reprezentowali : Anna Magosz (kl.VIII), Agata Magosz(kl.VIII), Fabio Mrozek(kl.VIII).

Miło nam poinformować,że Agata Magosz zajęła II miejsce, jej praca została wysłana do Opola w celu weryfikacji. 

:) Gratulujemy :)

ETAP GMINNY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO

 Dnia 08 stycznia 2020 roku odbył się etap gminny Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego. W eliminacjach wzięło udział 9 uczniów. Naszą szkołę reprezentowli Agata Magosz(kl.VIII), Julia Suchan(kl.VIII), Emilia Bulla(kl.VIII), Roksana Kachel(kl.VIII) i Weronika Cebula(kl.VII).

Miło nam poinformować,że Emilia Bulla zajęła II miejsce, a Agata Magosz III miejsce.

:) Gratulujemy :)

PROGRAM PROFILAKTYCZNY - ,,DEBATA”

W dniu 2 grudnia 2019r. uczniowie klas V-VIII uczestniczyli w programie profilaktycznym „Debata”. Celem programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej; wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych; klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia; wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych -  osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych. Program  jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nastawiony jest  przede wszystkim na opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków, co ma ich chronić przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu.