SPOTKANIA Z RODZICAMI

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KLASY I - III
08 września 2021 r.
17 listopada 2021 r.
16 luty 2022r.
20 kwietnia 2022 r.

KLASY IV - VIII
07 września 2021 r.
18 listopada 2021 r.
17 luty 2022 r.
21 kwietnia 2022 r.

Spotkania z wychowawcami wszystkich klas odbywają się od godz. 17:00
W dniu spotkań z rodzicami klas IV-VIII dyżury wszystkich nauczycieli uczących te klasy
w godzinach 17:30 – 18:30.
Pierwsze spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły: 9 września o godz.18:00