Finał w Opolu

W zeszły czwartek 5 kwietnia uczniowie z naszej szkoły (Anna Magosz, Justyna Giza, Florian Kurpiela i Erik Kostka) brali udział w konkursie recytatorskim z języka niemieckiego „Jugend traegt Gedichte vor” – „Młodzież recytuje poezję” na szczeblu regionalnym. Opiekunem recytatorów była Agnieszka Kostka. Konkurs odbywał się w Białej Prudnickiej. Było to kilkugodzinne spotkanie z poezją niemieckojęzyczną. Florian Kurpiela zdobył III miejsce i tym zakwalifikował się do finału, który odbędzie się 24 kwietnia w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Życzymy powodzenia!

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom"

14 marca w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom". Jego głównym celem jest promocja przepisów pożarowych, ale także historii, tradycji czy sprzętu straży pożarnej. Uczestnicy startowali w kategoriach wiekowych obejmujących szkołę podstawową ( kl. IV – VI ) oraz gimnazjum z kl. VII. Do konkursu podeszło wielu uczniów, ale tylko czterech najlepszych w swoich kategoriach przeszło do etapu gminnego.

Czytaj więcej: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Powitanie wiosny

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo radosny i wyczekiwany przez wszystkie dzieci. W tym roku uczniowie klasy VI wcielili się w rolę nauczycieli i prowadzili zajęcia lekcyjne.

Po przeprowadzonych lekcjach uczniowie mieli spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kromołowa. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy oraz ukształtowanie w nich postawy poszanowania życia ludzkiego w warunkach zagrożenia.

Czytaj więcej: Powitanie wiosny