Podsumowanie zbiórki dla Sióstr Elżbietanek w Nysie.

W naszej szkole w ramach akcji „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” zorganizowano zbiórkę dla Sióstr Elżbietanek w Nysie, które prowadzą świetlicę dla potrzebujących dzieci. Wśród darów mogliśmy znaleźć: przybory szkolne, żywność, słodycze oraz artykuły chemiczne. 12 grudnia 2018 roku p. Ewa Śmiech oraz p. Agata Kostka zebrane dary przekazały siostrom Elżbietankom, odwiedzając je w Nysie. Za zebrane dary uczniom oraz rodzicom zaangażowanym w zbiórkę z całego serca dziękujemy!
Zapamiętajmy: człowiek jest warty tyle, ile uczyni dobrego.

Jugendbox 2018

Od maja do grudnia trwał projekt JUGENDBOX 2018, w którym m.in. uczniowie brożeckiej szkoły podstawowej aktywnie uczestniczyli pod opieką nauczycielki języka niemieckiego pani Agaty Makioli oraz opiekuna technicznego pana Mariusza Bonowicza. Była to już czwarta edycja projektu, umożliwiająca uczestnikom naukę języka niemieckiego przez grę sceniczną. Chętni uczniowie należący do grupy, a było ich aż 12 z PSP Brożec: Miriam Gawlica, Carmen Gawlica, Wiktoria Glombik, Natalia Brzank, Laura Kipka, Julia Suchan, Anna Miczka, Anna Magosz, Agata Magosz, Dawid Suchiński, Jakubczyk Karol, Florian Kurpiela oraz 3 z PG w Walcach sami, tworzyli choreografię, obmyślali kostiumy i scenografię do scenariusza napisanego przez Marcina Magosza.

Czytaj więcej: Jugendbox 2018

Jasełka 2018

21 grudnia 2018 roku z okazji zbilżających się świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole odbyły się jasełka. Uczniowie klasy I i II w specjalnie przygotowanych strojach oraz w pięknej scenografii przedstawili scenę narodzin Chrystusa. Scenki z życia nowonarodzonego Dzieciątka, Maryi, św. Józefa, pasterzy, aniołów oraz mędrców przeplatane były kolędami w wykonaniu klas starszych.

Czytaj więcej: Jasełka 2018

Konkurs literacki "Wróćmy do bajek i legend"

Stowarzyszenie Kraina św. Anny we współpracy z czeskim partnerem Mestys Dub nad Moravou zrealizowało jesienią tego roku projekt „Wróćmy do bajek i legend”, inicjujący współpracę społeczności pogranicza polsko-czeskiego polegającą na wzmocnieniu integracji społeczności na poziomie lokalnym.
W konkursie literackim udział wzięli mieszkańcy euroregionu Pradziad, a więc dzieci i dorośli z Polski i Czech. Laureatem został nasz uczeń Damian Galant, który napisał Legendę o Brożcu i zilustrował, a właściwie zaprojektował herb naszej wioski. Damian otrzymał wyróżnienie II stopnia.
Gratulujemy Damianowi oraz Rodzicom, a także opiekunowi - Pani Ewie Magosz.

Czytaj więcej: Konkurs literacki "Wróćmy do bajek i legend"