SPOTKANIA Z RODZICAMI

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KLASY I - III
08 września 2021 r.
17 listopada 2021 r.
16 luty 2022r.
20 kwietnia 2022 r.

KLASY IV - VIII
07 września 2021 r.
18 listopada 2021 r.
17 luty 2022 r.
21 kwietnia 2022 r.

Spotkania z wychowawcami wszystkich klas odbywają się od godz. 17:00
W dniu spotkań z rodzicami klas IV-VIII dyżury wszystkich nauczycieli uczących te klasy
w godzinach 17:30 – 18:30.
Pierwsze spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły: 9 września o godz.18:00

GŁOSOWANIE NA OPIEKUNA SAMORZĄDU

Klasa 8. w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie wraz z dotychczasowym opiekunem SU p. Agatą Kostką zorganizowała wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Celem wyborów było nie tylko wybranie nowego opiekuna przez wszystkich uczniów naszej szkoły, lecz także przybliżenie uczniom zasad wyborów✍️ Nowym opiekunem Samorządu Uczniowskiego została p. Ewa Śmiech.

Czytaj więcej: GŁOSOWANIE NA OPIEKUNA SAMORZĄDU