„Szkolny Klub Sportowy”

„Szkolny Klub Sportowy” to program, nawiązujący do sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych „SKS”, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Głównym celem programu jest przygotowanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu w przyszłości. Zajęcia SKS odbywają się w naszej szkole w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Mamy dwie grupy ćwiczebne .
Pierwsza grupa ćwiczebna realizuje swoje zajęcia ponad nazwą ,, Młodzi siatkarze” pod okiem Pani Ewy Śmiech spotykają się w czwartki od godziny 7.00 do 8.00 oraz w środy od godziny 12.30 do 13.30.
Druga grupa realizuje ,,gry i zabawy ogólnorozwojowe ” pod okiem pana Zenon Jędrzejczyka w czwartki od 15.30 do 16.30 oraz w piątki od 14.30 do 15.30.