Rada Rodziców

Rada Rodziców w PSP Brożec:

przewodnicząca: p. Dorota Rybczyk-Heinz

zastępca -  p. Gabriela Wyszka

skarbnik -  p. Helena Białek

sekretarz -  p. Aneta Lipka