Rada Rodziców

Rada Rodziców w PSP Brożec

przewodniczaca: p. Józef Glombik

zastępca -  p. Agnieszka Suchan

skarbnik -  p. Helena Białek

sekretarz -  p. Gabriela Wyszka