„Szkolny Klub Sportowy”

„Szkolny Klub Sportowy” to program, nawiązujący do sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych „SKS”, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Głównym celem programu jest przygotowanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu w przyszłości. Zajęcia SKS odbywają się w naszej szkole w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Mamy dwie grupy ćwiczebne.
Pierwsza grupa ćwiczebna realizuje swoje zajęcia ponad nazwą ,,Młodzi siatkarze” pod okiem Pani Ewy Śmiech spotykają się w czwartki od godziny 7.00 do 8.00 oraz w środy od godziny 7.00 do 8.00.
Druga grupa realizuje zajęcia z piłki nożnej ,,piłkarze” pod okiem pani Agaty Kostki w poniedziałek od 7.00 do 8.00 oraz w piątki od 7.00 do 8.00.