Konsultacje nauczycieli

Zebrania z rodzicami – konsultacje:

I semestr


14 września 2017r.    - (czwartek) zebranie ogólne
15 listopada 2017r.   - (środa) konsultacje
grudzień 2017r.       -(obowiązkowo zebranie – powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych - (termin ustalą wychowawcy klas)
styczeń 2018 r. - wywiadówka za I semestr (termin ustalą wychowawcy klas)

II semestr


11 kwietnia 2018r.    - (środa) konsultacje - godz. 17:00
17-18 maja 2018r.    - wywiadówka, powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego (termin ustalą wychowawcy klas)