Nauczyciele

Wychowawcy klas

Klasa I:

mgr Agata Kostka  

Klasa II:

mgr Ewa Boese

Klasa IV:

mgr Maria Sułek

Klasa V:

mgr Ewa Magosz

Klasa VI:

mgr Agnieszka Kostka

Klasa VII:

mgr Ewa  Śmiech

Klasa VIII:

mgr Marianna Herud

 

Nauczane przedmioty

edukacja  wczesnoszkolna: mgr Ewa Boese, mgr Agata Kostka

j. polski, muzyka: mgr Ewa Magosz

j. polski:mgr Maria Sułek

matematyka, informatyka: mgr Marianna Herud

historia: mgr Zenon Jędrzejczyk

przyroda, wychowanie fizyczne : mgr  Ewa Śmiech

wychowanie fizyczne
: mgr Agata Kostka

zajęcia techniczne, informatyka, fizyka: mgr Mariusz Bonowicz

plastyka: mgr Małgorzata Kopiec

j. niemiecki: mgr Agnieszka Kostka, mgr Agata Makiola

j. angielski: mgr Kamil Trochim, mgr Katarzyna Drab

religia: mgr Urszula Gawlica-Paul

wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe: mgr Danuta Koziołek

biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Agata Rypel-Chrzan

geografia: mgr Beata Wieczorek

wiedza o społeczeństwie 
: mgr Danuta Bönisch