Nauczyciele

Wychowawcy klas

Klasa I:

mgr Agata Kostka  

Klasa II:

mgr Ewa Boese

Klasa IV:

mgr Maria Sułek

Klasa V:

mgr Ewa Magosz

Klasa VI:

mgr Agnieszka Kostka

Klasa VII:

mgr Ewa  Śmiech

Klasa VIII:

mgr Marianna Herud

 

Nauczane przedmioty

edukacja  wczesnoszkolna: mgr Ewa Boese, mgr Elżbieta Richter

j. polski, muzyka: mgr Ewa Magosz

matematyka, informatyka: mgr Marianna Herud

historia, wychowanie fizyczne: mgr Zenon Jędrzejczyk

przyroda, wychowanie fizyczne : mgr  Ewa Śmiech

zajęcia techniczne, informatyka, fizyka: mgr Mariusz Bonowicz

plastyka: mgr Małgorzata Kopiec

j. niemiecki: mgr Agnieszka Kostka, mgr Agata Makiola

j. angielski: mgr Kamil Trochim

religia: mgr Urszula Gawlica-Paul

wychowanie do życia w rodzinie: mgr Elżbieta Richter

biologia, chemia: mgr Agata Rypel-Chrzan

geografia: mgr Beata Wieczorek