Nauczyciele

Dyrektor szkoły:

mgr Małgorzata Kopiec

Wychowawcy klas:

Klasa I:

mgr Ewa Boese

Klasa II:

mgr Urszula Gwlica-Paul 

Klasa III:

mgr Agata Kostka 

Klasa IV:

mgr Ewa Śmiech

Klasa VI:

mgr Katarzyna Drab

Klasa VII:

mgr Ewa Magosz

Klasa VIII:

mgr Agnieszka Kostka

Nauczane przedmioty:

edukacja  wczesnoszkolna: mgr Ewa Boese, mgr Agata Kostka, mgr Urszula Gawlica-Paul

j. polski, muzyka: mgr Ewa Magosz

matematyka, informatyka: mgr Marianna Herud

historia: mgr Agata Makiola

przyroda, biologia, wychowanie fizyczne: mgr  Ewa Śmiech

wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie:
mgr Agata Kostka

zajęcia techniczne, informatyka, fizyka: mgr Mariusz Bonowicz

plastyka: mgr Małgorzata Kopiec

j. niemiecki: mgr Agnieszka Kostka, mgr Agata Makiola

j. angielski: mgr Kamil Trochim, mgr Katarzyna Drab

j. rosyjski: mgr Mirosław Sułek

religia: mgr Urszula Gawlica-Paul

religia: ksiądz Adrian Jańczyk

wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe: mgr Danuta Koziołek

biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Agata Rypel-Chrzan

geografia: mgr Beata Wieczorek