Powitanie wiosny

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo radosny i wyczekiwany przez wszystkie dzieci. W tym roku uczniowie klasy VI wcielili się w rolę nauczycieli i prowadzili zajęcia lekcyjne.

Po przeprowadzonych lekcjach uczniowie mieli spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kromołowa. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy oraz ukształtowanie w nich postawy poszanowania życia ludzkiego w warunkach zagrożenia.

Głównym celem tych spotkania było przećwiczenie praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz rozwinięcia samodzielności każdego ucznia w tego typu działaniach.

Następnie uczniowie klasy VI i VII stoczyli ogromną walkę w piłce siatkowej z nauczycielami. Wynik meczu 2:2.

Oczywiście w tym dniu nie mogło zabraknąć wyjścia z marzanną ze szkoły, którą zrobiła klasa V, aby pożegnać zimę i powitać wiosnę. Pogoda i humory dopisywały do końca imprezy. Dzieci radosnymi okrzykami przywoływały wiosnę, a żegnały zimę. Powitanie wiosny było niezwykle barwne i wesołe. Impreza ta zintegrowała społeczność szkolną, wytworzyła poczucie wspólnoty, ale przede wszystkim była świetną zabawą.