SPOTKANIA Z RODZICAMI

SPOTKANIA Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KLASY I - III KLASY IV - VIII
07 września 2022 r. godz.17.00 07 września 2022 r. godz.17.30
16 listopada 2022 r. godz.17.00 16 listopada 2022 r. godz.17.30
08 luty 2023 r. godz.17.00 08 luty 2023 r. godz.17.30
19 kwietnia 2023 r. godz.17.00 19 kwietnia 2023 r. godz.17.30

    

W dniu spotkań z rodzicami dyżury wszystkich nauczycieli uczących te klasy w godzinach 16.30 -17.30

Pierwsze spotkanie Rady Rodziców: 08 września o godz.18.