WYCIECZKA KLASY VIII

27 maja lekcja wiedzy o społeczeństwie odbyła siię w terenie. Uczniowie odwiedzili ciekawe miejsca w neszej gminie.
1.Urząd Gminy Walce-spotkanie z Panem Wójtem Markiem Śmiechem, poznanie referatów i stanowisk samorządu gminnego pod przewodnictwem p.Izabeli Waloszek, quiz o gminie Walce.W Dniu Samorządowca składamy wszystkim pracownikom urzędu najserdeczniejsze życzenia.🌹🌹🌹🌹
2.Gminny Ośrodek Kultury w Walcach-zwiedzanie GOK-u w zupełnie nowej odsłonie, wernisaż praz Bogusława Solarza, Walecka Izba Tradycji i poznanie historii naszych przodków dzięki p.Marii Zmija-Glombik, poczęstunek przygotowany przez pracowników GOK-u. Dziękujemy!
3.Przerwa na lody w Lampart Cafe
4.Pałac w Rozkochowie- poznanie historii i zakamarków Pałacu Rozkochów dzięki uprzejmości prezesa FUNDACJI PAŁACU ROZKOCHÓW- POMIĘDZY pana Piotra Kulczyka.
5.Stacja Uzdatniania Wody w Rozkochowie- Pan Tomasz Linek kierownik zakładu oprowadził nas po budynku i zapoznał z etapami uzdatniania wody
W strugach wody wróciliśmy szczęśliwie do domu.
Wszystkim zaangażowanym DZIĘKUJEMY!