WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2021 ROKU

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 roku.

>>> WYTYCZNE <<<