PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie
>>> Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu <<<
w okresie pandemii Covid-19

UWAGA:

W czasie zagrożenia epidemicznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Brożcu ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum!

Wstęp na teren szkoły TYLKO bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym oraz uzyskaniu zgody!

Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk!