HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Kl. I godzina 9:00
Kl. II - III godzina 9:30
Kl. VIII godzina 10:00
Kl. V godzina 10:45
Kl. VI godzina 11:15 >>> Kromołów
Kl. VI godzina 11:45 >>> Brożec
Kl. VII godzina 12:30

HARMONOGRAM
ZWROTU PODRĘCZNKÓW
DO BIBLIOTEKI

19.06. piątek kl. VIII godz. 12:30
26.06. piątek godz. 9:00 klasy I, II, III
godz. 10:15 – 10:40 kl. V
godz. 10:45 – 11:10 kl. VI >>> Kromołów
godz. 11:20 – 11:45 kl. VI >>> Brożec
godz. 11:50 – 12:20 kl. VII