EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie

Uprzejmie informuję, że egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.
Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 31 lipca. Uczniowie otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Przebieg egzaminu będzie następujący:

Język polski: 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
Matematyka: 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
Języki obce: 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy: 7,8,9 lipca 2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Wytyczne - przeprowadzanie egzaminów:

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/wytyczne_przeprowadzanie_egzaminow.pdf

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY - obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-osmoklasisty-13/

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi przepisami.

Z poważaniem
Zenon Jędrzejczyk