OGŁOSZENIE DYREKTORA

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie

Uprzejmie informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach.
Naukę zdalną organizować będziemy na dotychczasowych warunkach.
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.
Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 31 lipca. Uczniowie otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z wyrazami szacunku
Zenon Jędrzejczyk dyrektor szkoły