Odwiedziny remizy strażackiej OSP w Brożcu

 3 czerwca 2019 roku uczniowie klas młodszych odwiedzili remizę strażadzką OSP w Brożcu.

Dzieci miały okazję poznać wyposżenie nowego samochodu strażackiego, dowiedziały się jak wygląda praca strażaka oraz mogły lać wodę z węża strażackiego. Następnie była chwila odpoczynku na placu zabaw, aby się posilić. Kolejnym punktem było zwiedzanie spichlerza w Brożcu, gdzie pani Elżbieta Barton opowiedziała uczniom, jak dawnej ludzie żyli oraz pracowali.Na koniec był czas, aby się pobawić na placu zabaw. Dziękujemy opiekunom: p.Ewie Boese i p.Agacie Kostka za zorganizowanie wycieczki po najbliższej okolicy.