NIECODZIENNA WIZYTA

W dniu 29 marca 2019r. naszą szkołę odwiedził szczególny gość - ksiądz Biskup Andrzej Czaja, w asyście księdza Proboszcza Adriana Jańczyka. Na powitanie zabrzmiała piosenka "Bądź pozdrowiony gościu nasz" w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Następnie głos zabrał pan Dyrektor Szkoły, który podziękował Księdzu Biskupowi za obecność i podkreślił rolę i znaczenie Kościoła w naszym życiu. Przedstawił krótką historię szkoły, zwracając uwagę na wielu świetnych absolwentów. Wśród nich szczególnie wyróżnił księdza Arcybiskupa Alfonsa Nossola.

 W imieniu dzieci i młodzieży Biskupa powitała Wiktoria Kostka uczennica klasy VIII. Kolejna częścią programu była część artystyczna, którą przygotowali wszyscy uczniowie szkoły pod kierunkiem p. Urszuli Gawlicy-Paul i p. Ewy Magosz. W tej części były wygłoszone ważne cytaty z Pisma Świętego. Uczniowie klasy I i II przedstawili Przykazanie Miłości, uczniowie klasy V Osiem Błogosławieństw, a klasa VI Hymn o miłości św. Pawła.
Następnie głos zabrał ksiądz Biskup. Podziękował za ciepłe powitanie i słowno-muzyczne przedstawienie. Nawiązał do roli nauki w życiu, zachęcał dzieci do wytrwałej pracy w szkole i nad sobą, gdyż ta praca zawsze przynosi dobre "owoce". Przy tym przytaczał wiele przykładów ze swojego życia. Zadeklamował również krótką rymowankę, w której podkreślił bardzo ważną rolę wiary w Boga.
Na zakończenie Gość został zaproszony do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Po tym udał się jeszcze na krótkie spotkanie z Rada Pedagogiczną, podczas którego dokonał wpisu do Kroniki Szkoły. Ta radosna i serdeczna wizyta na długo zostanie w naszej pamięci, a przede wszystkim w naszych sercach. Zapewniamy Księdza Biskupa o pamięci i modlitwie w Jego intencjach.