Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom"

 7 marca w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom". Jego głównym celem jest promocja przepisów pożarowych, ale także historii, tradycji czy sprzętu straży pożarnej. Uczestnicy startowali w kategoriach wiekowych obejmujących szkołę podstawową ( kl. IV – VI ) oraz gimnazjum z kl. VII i VIII.

Do konkursu podeszło wielu uczniów, ale tylko pięciu najlepszych w swoich kategoriach przeszło do etapu gminnego. Z pierwszej kategorii awansowali: Florian Kurpiela, Karol Jakubczyk, Weronika Cebula, Kinga Kipka i Klaudia Galnt. Najlepszymi w drugiej kategorii okazali się: Kinga Siodlaczek, Livia Magosz, Laura Glombik, Paulina Hruzik oraz Laura Kipka. Odpowiedzialną za przygotowanie uczniów była p. E. Śmiech.
Kilka dni później w Urzędzie Gminy w Walcach odbył się drugi etap . W pierwszej części konkursu uczestnicy napisali test zaznaczając odpowiednią odpowiedź. Tematyką było szeroko pojęte ratownictwo, pożarnictwo oraz historia straży pożarnej. Uczestnicy z największą liczbą punktów po części pisemnej odpowiadali na przygotowane pytania. Do finału wojewódzkiego z największą ilością punktów przeszli: Florian Kurpiela i Karol Jakubczyk a w kategorii gimnazjalistów – Laura Kipka. Zwycięscy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Serdecznie wszystkim gratulujemy.