Podsumowanie zbiórki dla Sióstr Elżbietanek w Nysie.

W naszej szkole w ramach akcji „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” zorganizowano zbiórkę dla Sióstr Elżbietanek w Nysie, które prowadzą świetlicę dla potrzebujących dzieci. Wśród darów mogliśmy znaleźć: przybory szkolne, żywność, słodycze oraz artykuły chemiczne. 12 grudnia 2018 roku p. Ewa Śmiech oraz p. Agata Kostka zebrane dary przekazały siostrom Elżbietankom, odwiedzając je w Nysie. Za zebrane dary uczniom oraz rodzicom zaangażowanym w zbiórkę z całego serca dziękujemy!
Zapamiętajmy: człowiek jest warty tyle, ile uczyni dobrego.