VIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Trzecioklasistów Brożec 29.05.2018r.

Już po raz VIII spotkaliśmy się na konkursie ortograficznym w PSP w Brożcu. Co roku inni uczniowie klas trzecich z Straduni, Walców, Żywocic i Brożca próbują bezbłędnie rozwiązać test przygotowany przez p. mgr Joannę Migoń – doradcę metodycznego edukacji wczesnoszkolnej. Nie było łatwo! Mimo starań, długiego myślenia i przypominania sobie reguł ortograficznych, nie udało się zdobyć magicznych 50 pkt. Ale było blisko – najlepsi uczestnicy zdobyli aż 46,5 pkt – gratulacje !!!

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury pod przewodnictwem organizatora konkursu p. mgr E. Richter. Po 45 minutach zmagań z różnymi zawiłościami ortograficznymi i sprawdzeniu prac przez komisję, pan dyr. Zenon Jędrzejczyk ogłosił wyniki, wręczył dyplomy i nagrody książkowe za zajęcie

I miejsca – Marcie Miczka SP Stradunia, Mateuszowi Nadolskiemu PSP Walce

                   II miejsca - Kacprowi Kuczpiołowi PSP Walce

                   III miejsca - Karolinie Grygajtis  PSP Walce

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a wszyscy obecni – poczęstunek. Serdeczne podziękowania za trud włożony w przygotowania do konkursu skierował do uczestników i ich opiekunów p. dyr. Z. Jędrzejczyk, a organizator – p. mgr E. Richter zaprosiła reprezentantów wszystkich szkół na kolejny konkurs w przyszłym roku.

Organizator E. Richter