Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom"

14 marca w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom". Jego głównym celem jest promocja przepisów pożarowych, ale także historii, tradycji czy sprzętu straży pożarnej. Uczestnicy startowali w kategoriach wiekowych obejmujących szkołę podstawową ( kl. IV – VI ) oraz gimnazjum z kl. VII. Do konkursu podeszło wielu uczniów, ale tylko czterech najlepszych w swoich kategoriach przeszło do etapu gminnego.

Z pierwszej kategorii awansowali: Florian Kurpiela, Laura Kipka, Karol Jakubczyk i Pascal Lipka. Najlepszymi w drugiej kategorii okazali się: Mateusz Wosczyna, Kinga Siodlaczek, Livia Magosz oraz Piotr Sznober. Odpowiedzialną za przygotowanie uczniów była p. E. Śmiech

Tydzień później w Urzędzie Gminy w Walcach odbył się drugi etap . W pierwszej części konkursu uczestnicy napisali test zaznaczając odpowiednią odpowiedź. Tematyką było szeroko pojęte ratownictwo i pożarnictwo. Uczestnicy z największą liczbą punktów po części pisemnej odpowiadali na przygotowane pytania. Do finału wojewódzkiego z największą ilością punktów przeszli: Laura Kipka i Florian Kurpiela oraz w kategorii gimnazjalistów – Livia Magosz. Zwycięscy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Serdecznie wszystkim gratulujemy.