ETAP GMINNY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO

Dnia 21 stycznia 2020 roku odbył się etap gminny Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. W eliminacjach wzięło dział 6 uczniów. Naszą szkołe reprezentowali : Julia Suchan(kl.VIII), Emilia Bulla(kl.VIII) i Laura Kipka(kl.VIII).

Miło nam poinformować, że Julia Suchan zajęła III miejsce.

:) Gratulujemy :)

ETAP GMINNY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

Dnia 16 stycznia 2020 roku odbył się etap gminny Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. W eliminacjach wzięło udział 2 uczniów. Naszą szkołę reprezentowała Agata Magosz, która zajęła II miejsce. 

:) Gratulujemy :)

ETAP GMINNY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NIEMIECKIEGO

Dnia 10 stycznia 2020 roku odbył się etap gminny Wojewódzkiego Konkursu Niemieckiego. W eliminacjach wzięło udział 7 uczniów. Naszą szkołę reprezentowali : Anna Magosz (kl.VIII), Agata Magosz(kl.VIII), Fabio Mrozek(kl.VIII).

Miło nam poinformować,że Agata Magosz zajęła II miejsce, jej praca została wysłana do Opola w celu weryfikacji. 

:) Gratulacje :)

PROGRAM PROFILAKTYCZNY - ,,DEBATA”

W dniu 2 grudnia 2019r. uczniowie klas V-VIII uczestniczyli w programie profilaktycznym „Debata”. Celem programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej; wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych; klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia; wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych -  osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych. Program  jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nastawiony jest  przede wszystkim na opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków, co ma ich chronić przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu.

DZIEŃ PRAW DZIECKA

20.11.2019r. nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka  z UNICEF”. W tym roku mija 30 lat od uchwalenia  Konwencji o prawach dziecka. Ten szczególny dzień był doskonałą okazją do przypomnienia wszystkim, iż dzieci mają swoje prawa (omówienie artykułów Konwencji o prawach dziecka; wiersz; piosenka). Uczniowie i nauczyciele byli ubrani ,,na niebiesko” – kolor UNICEF symbolizujący jedność z dziećmi na całym świecie.

Czytaj więcej: DZIEŃ PRAW DZIECKA