Wybory opiekuna Samorządu Szkolnego

     W środę 13 września w naszej szkole odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Nad prawidłowym głosowaniem czuwała p. Ewa Śmiech – zeszłoroczny opiekun SU.
     Uczniowie klas I – VII największym zaufaniem obdarzyli p. Mariannę Herud, która uzyskała największą ilość głosów.
     Na ręce nowego opiekuna Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym.

Informacja o wycieczce

     Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu razem z biurem podróży Jawa Tour organizuje wyjazd turystyczno - pielgrzymkowy do Portugalii i Fatimy. Planowany termin wyjazdu 27.04.- 05.05.2018 r. (samolotem).
     Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły do dnia 29 września 2017 r. Koszt wyjazdu będzie zależny od liczby uczestników.
     nr kontaktowy 77 4660 938

Zebranie rodziców

     W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2017/2018, informujemy, iż w dniu 14.09.2017 r. (czwartek) o godzinie 17:00 odbędzie się obowiązkowe zebranie ogólne rodziców. Na spotkaniu będzie obecny przedstawiciel Urzędu Gminy Walce. Następnie odbędą się spotkanie z wychowawcami klas I-VII . W tym dniu wybierane będą również trójki klasowe rodziców.
     Proszę o niezawodne przybycie.
                                   Dyrekcja szkoły

Informacja dla uczniów i rodziców

        Podręczniki dla uczniów wszystkich klas na rok szkolny 2017/2018 będą zakupione z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.


        Natomiast podręczniki do religii i języka niemieckiego na rok szkolny 2017/2018 będą finansowane jak w latach poprzednich.