SPOTKANIA Z RODZICAMI

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KLASY I - III
08 września 2021 r.
17 listopada 2021 r.
16 luty 2022r.
20 kwietnia 2022 r.

KLASY IV - VIII
07 września 2021 r.
18 listopada 2021 r.
17 luty 2022 r.
21 kwietnia 2022 r.

Spotkania z wychowawcami wszystkich klas odbywają się od godz. 17:00
W dniu spotkań z rodzicami klas IV-VIII dyżury wszystkich nauczycieli uczących te klasy
w godzinach 17:30 – 18:30.
Pierwsze spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły: 9 września o godz.18:00

OSTATNIE POŻEGNANIE

Z przykrością informujemy, że odszedł od nas wieloletni kierownik szkoły
w latach 1961-1987

Joachim Dreszer

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu.

SZCZEPIENIA UCZNIÓW W WIEKU 12-18 LAT – MATERIAŁY INFORMACYJNE

Szanowni Państwo,

od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne. Informację w tej sprawie wysłaliśmy dziś, 11 czerwca do wszystkich szkół i placówek oświatowych. Działania informacyjne dotyczące szczepień w szkołach i placówkach będziemy kontynuować w kolejnych tygodniach.

Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEiN

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat